Vánoce 2013

17.10.2013 21:06

 

Prosinec

    Už jsou hvězdy z našich hříchů
    vlezeme si do kožichů
    přiložíme do kamen
    dáme pozor na plamen.

    To je křiku to je sháňky
    už se nesou z chlíva sáňky
    už se všichni koulujou
    a všichni všechny milujou.

   Rf. Potom někdo zahuláká
   postavíme sněhuláka
   do ruky mu dáme hůl
   kdo nezpívá ten je divnej.

   Už jsou hvězdy z našich hříchů
   vlezeme si do kožichů
   přiložíme do kamen

   dáme pozor na plamen.

    Rf.

   Už jsou hvězdy z našich hříchů
   vlezeme si do kožichů
   přiložíme do kamen
   dáme pozor na plamen.

 

Na mou duši

   Na mou duši zaútočil,
   jeden čert co na zem skočil.
   Moje srdce silně buší
   na mou duši na mou duši, 
   prapodivnou rozkoší.

   Čerti mají štěstí u žen
   čert mi tě byl čertem dlužen.
   Že však láska chodí zřídka,
   nekoukám ti na kopýtka.
   Dívám se ti do očí.

 

Když Vánoce přicházejí do města

Já tajné přání mám

Když hvězda zhasíná

Ať nejsem stále sám

Když právě začíná

Ten čas, kdy Santa vozí

Všechny dárky na saních

Snad najde mě o svátcích vánočních

V ty chvíle sváteční

Chce každý doma být

A stesk je zbytečný

Vždyť stačí nám jen chtít

Přátelé nás navštíví a

všude šťastný smích

Se rozezní o svátcích vánočních

Přání tajná záhy pak vyplní se nám

Dárky, svíčky, cukroví

Jen z vyprávění znám

Nikomu se v postýlkách dnes oči neklíží

Když se svátky k nám blíží.

         Když zvonky cinkají
         Já slyšel bych je rád
         A chóry zpívají
        Já musím dávno spát
        A z dětských snů dnes žádný
        Se nesmí přestat zdát

       Čas vánoční, když přichází tě hřát.
       Čas vánoční, když přichází tě hřát.

 

Zimní královna

    Jak dál bílý sníh se k zemi snáší 

    Cítím že mám ho na řasách 
    Sníh mi v mé pouti nezabrání 
    Vždyť jenom já vím kde je Káj 
    A za ním musím pořád dál 

    Rf.: Má ho Zimní královna 
    Na svém hradě s bílou věží 
    Má ho Zimní královna 
    V říši ker kde stále sněží 
    Má ho Zimní královna 
    A nechce mi ho vrátit zpátky 
    Něco s ním muselo se stát 
    Co když mě Káj už nemá rád 

    Tak dál se brodím bílou plání 
    Vítr už míří na mou tvář 
    Vítr mi v pouti nezabrání 
    Vždyť jenom já vím kde je Káj

    Rf.: 


   Dál bílý sníh se k zemi snáší 
   Cítím že mám ho na víčkách 
   Tíží mě víc než usínání 
   Za malou chvíli půjdu dál 

 Rf.:

   Něco s ním muselo se stát 
   Já přece vím že mě má rád 

 

Už se zase těšíme na Ježíška

Rf.: Už se zase těšíme na Jéžíška
copak nám letos nadělí
Copak asi dostanem od Jéžíška
To bychom rádi věděli

Já asi nic, protože jsem zlobil
a naši šetřej na automobil

 Rf.:  Už se zase těšíme na Jéžíška
copak nám letos nadělí
Copak asi dostanem od Jéžíška
Stačí svert nebo knížka
Všichni chcem však od Jéžíška
Jen aby byl šťastný a veselý

Bóže jak to letí, ještě včera bylo  30 ve stínu

Kdo včera chodil bos dnes v mrazu krčí nos
a ani za nic nedal by si zmrzlinu

Rf.: Už se zase těšíme na Jéžíška
copak nám letos nadělí
Copak asi dostanem od Jéžíška
To bychom rádi věděli

Mý rodiče tajně kují pikle
a tak obdržím zas to co obvykle

 Rf.: Už se zase těšíme na Jéžíška
copak nám letos nadělí
Copak asi dostanem od Jéžíška
Stačí svert nebo knížka
Všichni chcem však od Jéžíška
Jen aby byl šťastný a veselý

 

Vánoční přání

     Můj milý Ježíšku, píšu Ti vánoční přání.
    Za oknem padá sníh, mám ráda sáňkování,
    Chtěla bych vidět andílka z nebe,
    Venku je skoro tma, za oknem zebe.

  Ref.: Vánoční koledy v rádiu hrají, zda přijdeš k nám, děti se ptají,
Vánoční koledy v rádiu hrají, zda přijdeš k nám, děti se ptají,

     Můj milý Ježíšku, mám jedno vánoční přání
    Chtěla bych vidět andílka z nebe,
    Svítí nám hvězdičky, za oknem zebe.

  Ref.: Vánoční koledy …

    Můj milý Ježíšku, znáš moje vánoční přání.
   Chtěla jsem vidět andílka z nebe,
   Možná až usnu, pak uvidím Tebe!

 

  Ref.: Vánoční koledy …

 

Veselé Vánoce

    Rf. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,

    po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

  1.   Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni a pak běda marně hledá kapra pod skříní.

  2.   Naše teta peče léta na vánoce vánočku, nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.
Rf.

  3.  Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze být a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.

  4.  Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.
 Rf.

  5.  Jednou v roce na vánoce strejda housle popadne, jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.

  6.  Strejdu vida děda přidá ,,Neseme vám noviny" čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.
 Rf.

  7.  A když sní se, co je v míse, televizor pustíme, v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své.

  8.  Mě se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc...
 Rf. 

 

V jeslích dítě spinká
1.V jeslích dítě spinká, zpívej,

  v jeslích dítě spinká, zpívej dál,
v jeslích dítě spinká, zpívej,
když bludná hvězda září,
tiše padá sníh

2.Jaké pak má vlásky, zpívej,
jaké pak má vlásky, zpívej dál,
jaké pak má vlásky, zpívej,
když bludná hvězda září,
tiše padá sníh
3.Vlásky zlatem svítí, zpívej,
vlásky zlatem svítí, zpívej dál,
vlásky zlatem svítí, zpívej,
když bludná hvězda září,
tiše padá sníh

 

4.Kdo se nad ním sklání, zpívej,
kdo se nad ním sklání, zpívej dál,
kdo se nad ním sklání, zpívej,
když bludná hvězda září,
tiše padá sníh
5.Maminka ho hlídá, zpívej, 
       maminka ho hlídá, zpívej dál,
       maminka ho hlídá, zpívej,
       když bludná hvězda září,
       tiše padá sníh
6.    Co ho v žití čeká, zpívej,
       co ho v žití čeká, zpívej dál,
       co ho v žití čeká, zpívej,
       když bludná hvězda září,
       tiše padá sníh

7.    Bude jedním z lidí, zpívej,
       bude jedním z lidí, zpívej dál,
       bude jedním z lidí, zpívej,
       když bludná hvězda září,
       tiše padá sníh

8. Znovu 1. sloka všichni

 

Z Betléma se ozývá

    Jaké divné světlo shůry na zem slétlo, nám narodil se Pán 

    v chlévě panna čistá porodila Krista, nám narodil se Pán

    Kopyta koní písek víří jak se zpráva šíří, nám narodil se Pán
    Od Mrtvého moře zní k Olivetské hoře, nám narodil se Pán

    Rf.:  Z Betléma se ozývá halelu, halelu,
    Z Betléma se ozývá nám narodil se Pán

    Z Betléma se ozývá halelu, halelu,
    Z Betléma se ozývá nám narodil se Pán


    Pastýři v Olivovém háji na šalmaje hrají nám narodil se Pán
    Zatímco v Nazaretu městě vyhrávají žestě
    nám narodil se nám všem narodil se

Rf.: 

    Z Východu přebohatí páni dítěti se klání nám narodil se Pán
    poutníci obutí i bosí k jeslím dary nosí
    nám narodil se nám všem narodil se

Rf.:

    Z Betléma se ozývá halelu, halelu,

   Z Betléma se ozývá nám narodil se, Glory heluleja! Nám narodil se Pán.

 

KOLEDY

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY

1.
Veselé Vánoční hody,
zpívejte dítky koledy.
O tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko

2.
Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš, děťátko.

 

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL

1.
Štědrej večer nastal,
štědrej večer nastal,

  koledy přichystal

  koledy přichystal.

 

2.
Panímámo vstaňte,
panímámo vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.

 

3.
Panímáma vstala,

  panímáma vstala,

  koledu nám dala,
koledu nám dala.

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ

1.

  Dej Bůh štěstí tomu domu,

  my zpíváme, víme komu:
Malému děťátku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému.

 

2.
On rozdává štědrovničky,
jabka, hrušky u troníčky,
za naše zpívání, za koledování,
dej vám Pán Bůh své požehnání.

 

PÁSLI OVCE VALAŠI

1.
Pásli ovce Valaši,
při betlémkém salaši.
Hajdom, hajdoim tydli dom,

  Hajdom, hajdoim tydli dom.

 

2.
Anděl sa jim ukázal,
do Betléma isť kázal.
Hajdom, hajdoim tydli dom,
Hajdom, hajdoim tydli dom.

 

3.
Vstaňet hore a choďte,
Pána Krista najdete.
Hajdom, hajdoim tydli dom,
Hajdom, hajdoim tydli dom.

 

4.
Najdete ho v jesličkách,
ovinutého v plenčičkách.
Hajdom, hajdoim tydli dom,
Hajdom, hajdoim tydli dom.

 

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ

1.
Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám!
Zdaleka se béřeme, novinu vám neseme,
co jest se nám přihodilo v městě Betlémě.

2.
Narodil se tam synáček, posílá mne k vám,
byste mu koledy dali, však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.