Komu se stýská, Ať smolařům je hej, O Happy Day

17.02.2013 18:11

Komu se stýská

 

Usíná kraj, ztichla i stáj.
Tma padá ptákům do peří.
Vzpomínka má odeslaná
usedla na práh tvých dveří.

Usíná město, usíná víska
a ty se v dálce chystáš spát.
Komu se stýská, komu se stýská,
ten asi má někoho rád.

Usíná kraj, ztichla i stáj.
Tma padá ptákům do peří.
Přichází noc stesku je moc.
Možná to znáte někteří.

Usíná město, usíná víska
a ty se v dálce chystáš spát.
Komu se stýská, komu se stýská,
ten asi má někoho rád.

Přichází noc,
stesku je moc.
Možná to znáte někteří.

Ať smolařům je hej

Tolik lidí chodí s hlavou svěšenou,
o štěstí si léta jenom sní.
Jsou to děti odložené štěstěnou,
a smůlá má je za vlastní.


Dej, pane bože, dej
ať smolařům je hej,
a protože jsi spravedlivý,
tak dělej divy
a k zázrakům se měj.

Dej, pane bože, dej
ať smolařům je hej,
dej ať jsou z toho udivení,
že život není
jen trápení a žal,
to prosím, abys dal.

Tolik lidí pátek má i úterý
nešťastný je v týdnu každý den.
Splň jim, pane, ze snů aspoň některý,
dej znamení, jak z toho ven.

Dej, pane bože, dej
ať smolařům je hej,
a protože jsi spravedlivý,
tak dělej divy
a k zázrakům se měj.

Dej, pane bože, dej
ať smolařům je hej,
dej ať jsou z toho udivení,
že život není
jen trápení a žal,
to prosím, abys dal.

  O happy day

 

 

O happy day                                     O happy day   

O happy day                                       O happy day

when Jesus washed                          when Jesus washed

when Jesus washed                          when Jesus washed

when Jesus washed                          when Jesus washed

he washed the sins away                O happy day

o happy day                                        O happy day

                                     la la la…                                          

O happy day                                     O happy day

O happy day                                       O happy day

when Jesus washed                          when Jesus washed

when Jesus washed                          when Jesus washed

when Jesus washed                          when Jesus washed

he washed the sins away                O happy day

o happy day                                        O happy day

                                     la la la…                  

        He taught me how to watch

        fight and pray,  fight and pray.

        And live rejoicing every, every day,
                    every day.

O happy day                                  O happy day

O happy day                                    O happy day

when Jesus washed                       when Jesus washed

when Jesus washed                       when Jesus washed

when Jesus washed                       when Jesus washed

he washed the sins away             O happy day

O happy day                                    O happy day

O happy day                                    O happy day

O happy day                                    O happy day

                                happy day