"Konec světa bude, až lidé přestanou zpívat"

(Albert Einstein)

ZAPSANÝ SPOLEK - Pěvecký sbor KVÍTEK z.s.

  • registrace provedena Ministerstvem vnitra České republiky dne 12.11.2012
  • přidělené identifikační číslo: 01223755
  • sídlem o.s. je Základní škola Václava Havla, Na Valech 45/II, 290 01  Poděbrady
  • sdružení není založeno k výdělečné činnosti ani za účelem dosahování zisku; jeho cílem je zejména organizovat a uskutečňovat činnost a rozvoj a zajistit veškeré potřeby pěveckého sboru KVÍTEK a přípravného pěveckého sboru KVÍTEČEK a také sdružovat mládež a dospělé za účelem rozvoje sborového zpěvu a přiblížení klasické, lidové i umělé hudební tvorby široké veřejnosti (- výtah ze Stanov občanského sdružení, které jsou na požádání k nahlédnutí)
  • ustavující členská schůze se konala 18.12.2012
  • občanské sdružení navenek zastupují jeho předseda Ing. Lucie Kurková nebo místopředseda Mgr. Věra Froňková a členové výboru Mgr. Anna Froňková, Mgr. Martina Radoňová, Klára Kavková, Jana Radová, Pavla Melicharová, Jitka Černá a Irena Bouzková.
  • běžný transparentní účet občanského sdružení číslo: 2400352688/2010 založen u Fio banky, a.s., pobočka Nymburk
  • členové o.s. platí roční členský příspěvek ve výši 10 Kč/dítě a 50 Kč/dospělí