Schůze

12.09.2017 18:57

Zveme vás na zítřejší schůzi Pěveckého sboru z.s. a rodičů dětí z Kvítku a Kvítečku, která se koná 13. 9. 2017 od 18:00 v jídelně školy. Na programu bude doplnění výboru, plánování Oslav 25 let Kvítku, výjezd do Hamburku, spolupráce se ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo na Slovensku a další akce sboru. Kdo není, může se zapsat do zapsaného spolu a zaplatit členský příspěvek na tento kalendářní rok 2017 (10 Kč dítě, 50 Kč dospělý) .