Vánoční Vala

10.12.2018 16:33

Zítra se sejdeme v 15:30 v hudebně. Zpívat budeme na zahájení trhů asi 5 minut, poté se děti rozejdou ke svým třídám. Kdo by měl z druhého stupně zájem, může nám pomoci se stánkem sboru.

Naučte se prosím tuto sloku Štěstí, zdraví:

Štěstí zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám.
Nejprv panu řediteli, pak vašim dítkám.
Ze Slovenska jedeme, písničku vám vezeme,
o tom jak se narodilo dítě v Betlémě.