Zapomětlivá

12.04.2013 15:21
A: Kde to je? Teď před chvílí jsem to tu ještě měl.
B: Co hledáš, švagře milý, možná, že bych věděl.
/:A: Takovej ten s takovou tou, jak to jen říci jednou větou? Taková ta s takovým tím.
B: Bohužel, švagře, nerozumím.:/
 
A: No tohle, to jsem blázen, to jsou mi problémy.
B: Třeba to spadlo na zem a je to na zemi.
/: A: Na zemi ne, to bych si všim, proč já se trochu nesoustředím. Teď jsem to měl a je to pryč.     
B: Tak mi to švagře trochu vylič.:/
A: Nahoře to má jako takový čudlíky.
B: Ach, švagře, ty jsi pako. Jak je to veliký?
A: Podívej:
/:A: Bejt to velký a ne malý, to bysme to tak nehledali.
B: To jsou trable takhle k stáru, třebas to zakop pod almaru.:/        

A: Tam jsem byl pod tou skříní,
tam jsou jen pavouci.
B: Řeknu ti, švagře, nyní tu pravdu pravdoucí.
Jak dobře víš, s tebou je kříž, ty tvoje věci maj někde skrýš.
Jelikož jsou ale němé, tak už je nikdy nenajdeme.
 /:Takovej ten s takovou tou, jak to jen říci jednou větou. Taková ta s takovým tím.
A:  Já tomu švagře nerozumím.:/